Pomoc krajowa dla producentów pszenicy lub kukurydzy

2023-04-24

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy:

  • mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • działają jako mikro-, małe albo średnie przedsiębiorstwo,
  • w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ponieśli dodatkowe koszty ze względu na brak stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy,
  • w 2022 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić:

  • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
  • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-lub-kukurydzy.

Źródło: ARiMR

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy