Późne odchwaszczanie zbóż jarych

2024-02-01

Wczesny i późny zabieg to dość umowne określenie terminu stosowania środków ochrony roślin. W przypadku herbicydów nie zawsze wiadomo, czy wskazany termin dotyczy fazy rozwojowej rośliny uprawnej, czy chwastów.

Najczęściej jako podstawowy termin przyjmuje się fazę rozwojową rośliny uprawnej, w której uwzględnia się najbardziej wrażliwą fazę rozwojową chwastów. W przypadku zabiegów nalistnych chwasty na ogół są zwalczane w fazie od liścieni do sześciu liści właściwych. Oczywiście jest szereg wyjątków. Dotyczą one np. zwalczania przytulii czepnej, wrażliwej w każdej fazie rozwojowej na fluroksypyr i w bardzo zaawansowanych fazach na amidosulfuron czy karfentrazon etylu. W starszych fazach rozwojowych zwalczane są niektóre chwasty wieloletnie, np. ostrożeń polny przez chlopyralid. Owies głuchy na fenoksaprop-P etylu jest najbardziej wrażliwy od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia i można go stosować bez względu na fazę rozwojową zbóż, chociaż w praktyce nie jest zalecany później niż w fazie trzeciego kolanka (tabela).

Proste, a jednak skomplikowane

Cechą popularnych substancji czynnych są ich liczne rejestracje, często w odmiennych formach użytkowych. Wynika to z oferty wielu producentów i dystrybutorów. Różne formy substancji różnią się zaleceniami (dawki, terminy stosowania) oraz zakresem użytkowania ich w określonych gatunkach zbóż. Wynika to wszystko z przedstawionych danych kompetentnej komisji, która na ich podstawie dokonuje rejestracji. Znaczna liczba takich samych lub bardzo podobnych herbicydów sprawia pewne zamieszanie wśród użytkowników (plantatorów), którzy mogą być zdezorientowani w ich stosowaniu.

Popularne syntetyczne auksyny. Reprezentowane są głównie przez: 2,4-D,  MCPA i dikambę. Stosowane są w czterech wariantach: 2,4-D i MCPA pojedynczo oraz każda z nich łącznie z dikambą. To 29 herbicydów stosowanych na kilkanaście sposobów. Pierwsza różnica polega na sposobie określania terminu stosowania. To różnica pozorna, ale rozmaicie interpretowana. Preparaty zgodnie z zapisem w etykietach można stosować od czwartego liścia (BBCH 14) lub od początku krzewienia (BBCH 21). W praktyce to ten sam termin, ponieważ z botanicznego punktu widzenia czwarty liść to początek krzewienia (BBCH 14 = BBCH 21).  Należy zwrócić uwagę, że oprócz „klasycznego” terminu niektóre preparaty zawierające MCPA lub MCPA + dikamba są zalecane do pierwszego lub drugiego kolanka. Druga różnica to zakres gatunków zbóż, w których można je stosować. Są selektywne dla czterech podstawowych zbóż, co niestety wcale nie pokrywa się w rejestracji. Odmienne dawki wynikają głównie z zawartości (proporcji) substancji czynnych. Nie jest to jednak regułą. W przeliczeniu s.cz./ha różnice te w niektórych przypadkach wynoszą ok. 30%.

tekst i fot. inż. Adam Paradowski

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 02/2024 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy