Pszenica ozima w PDO

2022-07-01

Liczba odmian pszenicy ozimej zarejestrowanych w Krajowym rejestrze z roku na rok jest coraz większa, obecnie wynosi już 138. Wybór tej najbardziej odpowiedniej do uprawy nie jest więc łatwy. Podpowiedzi warto szukać w wynikach PDO.

Szczegółowe wyniki doświadczeń PDO z lat 2019–2021 podano w tabeli poniżej. Przedstawione dane pozwalają na szczegółową analizę właściwości odmian i wybór według kryteriów szczególnie istotnych w danym gospodarstwie. Odmiany uszeregowano alfabetycznie w poszczególnych grupach technologicznych. Warto podkreślić znaczne różnice w plenności badanych odmian, które w zależności od poziomu agrotechniki wynoszą 15–17 dt z ha. Wybór właściwej odmiany może więc przynieść wymierne korzyści ekonomiczne.

mgr inż. Andrzej Najewski
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy