Różnorodność nowych odmian rzepaku ozimego

2021-06-01

Na początku bieżącego roku do Krajowego rejestru odmian (KR) zostało wpisanych 15 nowych odmian mieszańcowych rzepaku ozimego (F1): Aganos, Condor, DK Extorr, DK Plasma, Desperado, ES Desirio, KWS Granos, Leona, LG Alltamira, LG Arnold, LG Scorpion, Metropol, Pegazzus, PT297, SY Floretta oraz jedna populacyjna: Kepler.

Nowe odmiany rzepaku pochodzą aż z dziesięciu różnych firm hodowlanych, w tym jednej krajowej.

Nowe odmiany na nowe wyzwania

Nowe kreacje tworzone przez hodowców są innowacyjnym środkiem produkcji, niezbędnym do sprostania wymaganiom współczesnego, zrównoważonego rolnictwa. Wyróżniają się wysokim potencjałem plonowania, ale również bardzo dobrą zdrowotnością, przejawiającą się odpornością na różne patogeny chorobotwórcze. Wiele wskazuje na to, że będą one ważnym czynnikiem pozwalającym sprostać założeniom unijnej strategii „od pola do stołu”. Jej założenia są elementem „Zielonego Ładu”, który zakłada m.in. radykalne ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, a także nawożenia.

Odmiany wpisane do KR w br. przejawiały w badaniach rejestrowych dużą plenność oraz wyróżniały się innymi korzystnymi właściwościami. M.in. zarejestrowane cztery z nich, DK Plasma, LG Alltamira, LG Scorpion i Pegazzus, cechują się dużą odpornością na kiłę kapusty. Odporność tych odmian na patotypy Plasmodiophora brassicae, najczęściej występujące w naszym kraju, została potwierdzona w badaniach sprawdzających w IOR – PIB w Poznaniu.
Dodatkowo dwie z nich (LG Alltamira i LG Scorpion) wykazują tolerancję na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Również kilka innych zarejestrowanych odmian (Aganos, Condor, Desperado, Kepler, Leona, LG Arnold, Metropol, SY Floretta) cechuje się tolerancją na wirusa TuYV, choroby powodującej zakłócenia fizjologiczne w roślinach, w efekcie czego następuje obniżenie plonowania. Choroba jest przenoszona przez mszyce, które w ostatnich sezonach wegetacyjnych, jesienią, w niektórych rejonach kraju bardzo licznie występowały na roślinach rzepaku ozimego.

W ocenie jakości nasion nowych odmian istotna jest duża zawartość tłuszczu, a przy uwzględnianiu paszowego wykorzystania rzepakowej śruty poekstrakcyjnej ważna jest także wysoka zawartość białka oraz niska zawartość glukozynolanów i włókna.

tekst i fot. mgr inż. Jacek Broniarz 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 6/2021 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy