Starannie wykonaj uprawę pożniwną

2023-11-20

Po zbiorze kukurydzy na ziarno na powierzchni pola pozostaje duża ilość słomy oraz ściernisko, które są dobrym schronieniem dla szkodników i miejscem zimowania sprawców chorób. Dlatego tak ważne jest dokładne rozdrobnienie i głębokie przyoranie tych resztek.

Dokładnie rozdrobnione resztki pożniwne łącznie ze ścierniskiem i prawidłowo zagospodarowane przez wykonanie zabiegów uprawowych będą źródłem wzbogacającym glebę oraz zwiększającym jej pojemność wodną i żyzność. Zaplanowane i starannie wykonane zabiegi agrotechniczne w znaczącym stopniu będą też ograniczały występowanie w kolejnym sezonie agrotechnicznym wielu szkodników i chorób.

Słomę pociąć na krótkie odcinki

Plony świeżej masy słomy kukurydzianej, w zależności od uprawianego mieszańca, mogą wynosić od kilku do kilkunastu t/ha. W praktyce wszystkie resztki pożniwne są najczęściej pozostawiane na polu i wykonywana jest uprawa pożniwna. Aby można było równomiernie wymieszać je z rolą, muszą zostać dokładnie pocięte na krótkie odcinki oraz równomiernie rozprowadzone po całej powierzchni pola. Cięcie słomy najkorzystniej jest wykonywać podczas omłotu ziarna kombajnem, zanim przetoczą się po niej koła. Do tego celu wykorzystywane są najczęściej rozdrabniacze nożowe o pionowej osi obrotu, które stanowią standardowe wyposażenie przystawek obrywających kolby. Urządzenia tnące słomę mogą być zaopatrzone w 2 lub 3 noże.

Dodatkowe rozdrabnianie ścierniska

W rolnictwie krajowym regularnie zwiększa się liczba gospodarstw, w których kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę lub ziarno coraz częściej jest uprawiana w monokulturze lub w uproszczonych systemach uprawy roli. Brak płodozmianu i coraz częstsze stosowanie uproszczeń sprzyja rozwojowi groźnych szkodników, takich jak np. omacnica prosowianka czy stonka kukurydziana. Aby w jak największym stopniu ograniczyć ich rozwój, należy bardzo dużą uwagę przywiązywać do prawidłowej agrotechniki.

tekst i fot. prof. UPP dr hab. Ireneusz Kowalik

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 11-12/2023 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy