Substancja bentiawalikarb tylko do grudnia

2024-01-11

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2657 z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej bentiawalikarb, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L, 2023/2657, 23.11.2023) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 13 czerwca 2024 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną bentiawalikarb do dnia 13 grudnia 2024 r.

Z uwagi na powyższe, ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna, w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 13 czerwca 2024 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 13 listopada 2024 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 13 czerwca 2024 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 13 grudnia 2024 r.

Źródło: MRiRW

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy