Sulfoksaflor tylko w szklarniach

2022-12-01

W kwietniu br. Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze, w którym wskazano, że substancja czynna sulfoksaflor jest dopuszczona do użycia w środkach ochrony roślin przeznaczonych wyłącznie do stosowania w szklarniach stałych. Tym samym państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 19 listopada 2022 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna, niespełniających ww. warunku.

Nowe rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających sulfoksaflor i przeznaczonych do stosowania na zewnątrz, do dnia 19 maja 2023 r.

Jednocześnie ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi sulfoksaflor i niespełniających warunku przeznaczenia do stosowania wyłącznie w szklarniach stałych, w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 19 listopada 2022 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 19 marca 2023 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 19 listopada 2022 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 19 maja 2023 r.

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy