Szkodniki reagują na zmiany klimatu

2020-06-01

Najnowsze badania wskazują, że na kukurydzy może żerować około 100 gatunków fitofagów, co oznacza, że jest ich trzy razy więcej niż 60 lat temu. Wśród nich tylko i aż kilkanaście to szkodniki.

Roślinożercy występują przez cały okres wegetacji kukurydzy. Część z nich żeruje wyłącznie w glebie, inne na nadziemnych częściach roślin, ale są i takie, które potrafią uszkadzać zarówno korzenie, jak i organy nadziemne. Nieliczne gatunki, np. drutowce i pędraki, mają kilkuletni cykl rozwojowy, zatem na plantacji są obecne przez okres 4-5 lat. Niektóre gatunki występują tylko wiosną (np. ploniarka zbożówka), inne latem, jeszcze inne przez cały sezon, np. stonka kukurydziana, mszyce i wciornastki. Oznacza to, że chcąc wykryć zagrożenie ze strony szkodników na plantacjach kukurydzy, należy prowadzić monitoring ich występowania od momentu siewu (lub jeszcze przed siewem w celu wykrycia szkodników glebowych) aż po zbiór.

Wśród szkodników kukurydzy grupą dominującą są owady. Ich stadium szkodliwym są larwy (gąsienice) lub osobniki dorosłe, rzadziej jedne i drugie. Aktualnie największe szkody wyrządzają: drutowce, pędraki, rolnice, śmietka kiełkówka, stonka kukurydziana, omacnica prosowianka, mszyce, wciornastki, ptaki i zwierzęta łowne. Lokalnie dają o sobie znać: urazek kukurydziany, piętnówki, ślimaki, przędziorek chmielowiec i zwójkówki.

Zmieniają się zagrożenia

Na pewno bezpośredni wpływ na to, co dzieje się na polach kukurydzy, mają zachodzące zmiany klimatyczne. Najlepszym przykładem jest coraz wcześniejszy pojaw omacnicy prosowianki, której motyle latają już od końca maja lub pierwszych dni czerwca.

tekst i fot. dr hab. inż. Paweł K. Bereś
prof. IOR – PIB
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 06/2020 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy