Triflusulfuron-metyl pożegnamy w sierpniu

2023-12-28

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji z listopada 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej (s.cz.) triflusulfuron-metyl wskazano, że s.cz. nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 20 lutego 2024 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa s.cz.

Ww. rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających s.cz. triflusulfuron-metyl do dnia 20 sierpnia 2024 r.

Ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa s.cz., w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 20 lutego 2024 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 30 czerwca 2024 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 20 lutego 2024 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do 20 sierpnia 2024 r.

Źródło: MRiRW

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy