Usuwanie folii rolniczych

2023-01-05

Do 31 marca trwa nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – poinformował resort rolnictwa. O pieniądze na ten cel mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Nabór wniosków prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program jest realizowany w latach 2019-2025. Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści będą rolnicy: posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych i przysługuje do przedsięwzięć w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. Kwota dotacji nie może jednak przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w mg masy odpadów z folii, siatki czy sznurka unieszkodliwionych w ramach przedsięwzięcia. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Wnioski można składać do 31 marca w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), dostępny na stronie NFOŚiGW.

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy