Uwaga na osoby podszywające się pod pracowników KRUS

2022-09-12

W związku z docierającymi informacjami o działaniach oszustów podszywających się pod pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje się, że ubezpieczeni i świadczeniobiorcy obsługiwani są przede wszystkim w siedzibach oddziałów regionalnych i placówkach terenowych tej instytucji. W przypadku wizytowania gospodarstwa rolnego pracownicy KRUS zobligowani są do okazania imiennych identyfikatorów z logotypem Kasy. Wizytację można także potwierdzić, kontaktując się z właściwą terytorialnie jednostką KRUS.

Wszelkie próby oszustwa należy zgłaszać na policji i w najbliższej jednostce KRUS.

Źródło: KRUS

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy