Wybór odmian pszenicy coraz większy

2021-03-01

Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej stanowią głównie odmiany krajowe. Obecnie zarejestrowane są 33 polskie kreacje, co stanowi 75% wszystkich zarejestrowanych odmian. Większość nowości (63%) wyhodowanych zostało w krajowych placówkach hodowlanych.

W 2021 roku do Krajowego rejestru (KR) pszenicy zwyczajnej jarej wpisano 7 nowych jakościowych odmian chlebowych (grupa A): Etolia, Itaka, KWS Dorium, Mantra, Werwa, WPB Francis i WPB Pebbles oraz jedną odmianę z grupy B – Syntia. Łącznie zarejestrowano 8 nowych odmian pszenicy zwyczajnej jarej. Odmiany Etolia, Itaka, Mantra, Werwa i Syntia pochodzą z krajowej hodowli, a pozostałe 3 nowości legitymują się rodowodem hodowli zagranicznych.

Lepsze zastępują gorsze

Na początku br. z KR skreślona została ostatnia zarejestrowana odmiana z grupy E – Bombona, natomiast w roku 2020 skreślono odmiany Kamelia (grupa B), Koksa, Nawra (grupa A), Radocha (grupa C) oraz Torka (grupa E). Po powyższych zmianach liczba zarejestrowanych odmian pszenicy zwyczajnej jarej wynosi obecnie 44. Ponadto zarejestrowana jest jedna odmiana pszenicy twardej (SMH87) i dwie odmiany pszenicy orkisz (Kuiavia i Wirtas). Wśród odmian pszenicy zwyczajnej dominują jakościowe odmiany chlebowe (A) – 39, odmian chlebowych (B) jest 5. Aktualnie nie ma żadnej zarejestrowanej odmiany z grupy elitarnych odmian chlebowych (E) oraz z grupy odmian pastewnych lub innych (C).

Zarejestrowane w 2021 roku odmiany wnoszą wyraźny postęp przede wszystkim w zakresie plenności. Niewątpliwie pod względem tej cechy wyróżnia się odmiana KWS Dorium, która obok wysokiego potencjału plonowania charakteryzuje się także dość dużą odpornością na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Na tle pozostałych odmian, KWS Dorium wyróżnia również duża do bardzo dużej masa 1000 ziaren. Wysokim poziomem plonowania cechuje się także odmiana WPB Pebbles, której zaletą jest również dość duża odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą i septoriozę plew.

Postęp w odporności na septoriozy liści zaobserwować można natomiast u odmiany Werwa, którą charakteryzuje dość duża odporność na fuzariozę kłosów. Dość dużą odporność na fuzariozę kłosów ma również kreacja WPB Francis. Odmiana ta wyróżnia się ościstą budową kłosa, co czyni ją przydatną szczególnie do uprawy na polach położonych w bliskim sąsiedztwie terenów leśnych.

Różnice wśród nowości notuje się także pod względem odporności na wyleganie. Bez wątpienia największy postęp dla tej cechy zauważyć można u odmiany Etolia. Połowa z zarejestrowanych w bieżącym roku odmian charakteryzuje się dość dużą odpornością na rdzę żółtą (Itaka, Mantra, WPB Pebbles, Syntia).

mgr Anna Skrzypek
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

fot. Artyszak

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 3/2021 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy