Wykorzystaj potencjał kukurydzy

2021-11-18

Porównanie plonów nowych i starszych mieszańców kukurydzy wykazuje, że corocznie średnie plony ziarna kukurydzy w Polsce wzrastają. Wyliczony w oparciu o badania rejestrowe trend wzrostu plonów kukurydzy z ostatnich 20 lat wynosi 1,30 dt ziarna/ha rocznie.

Obok przyrostu plonu nowe odmiany charakteryzują się szybszym tempem (wigorem) początkowego wzrostu roślin, większą zdrowotnością odmian i odpornością na wiosenne chłody.

Prawie połowa jest niewykorzystana

Niemniej uzyskiwane przez rolników plony stanowią, wg oceny COBORU, zaledwie 60% potencjalnych możliwości uprawianych odmian. Stąd też wzrost i rozwój kukurydzy oraz jej plon zależą istotnie od warunków środowiska, przy czym stosunek poszczególnych czynników wzrostu powinien być harmonijny, chociaż różny dla poszczególnych odmian. Wszelkie zaburzenia w układzie czynników środowiska powodujące zachwianie równowagi w czynnościach życiowych rośliny stają się przyczyną jej stresu. Dlatego też plony kukurydzy są ograniczane działaniem szeregu czynników biotycznych i abiotycznych, w tym wody. W związku z powyższym produkcja roślinna może nie spełnić założonych celów bez wprowadzenia rozwiązań technologicznych wymaganych przez nowe odmiany. Ze względu na nieprzewidywalne warunki pogodowe jednym z głównych wyzwań stojących przed hodowcami jest stworzenie mieszańców kukurydzy posiadających cechy dające przewagę w środowisku z ograniczonymi zasobami wody. Prace hodowlane kukurydzy winny zostać zatem ukierunkowane na większą zdrowotność roślin w późniejszym okresie wegetacji lub (i) prace nad zwiększeniem zieloności liścia, znane jako efekt stay-green.

Mieszańce stay-green górą

Mieszańce z cechą stay-green od kilkunastu lat są w doborze odmian firm nasiennych. Tę cechę kukurydzy rolnicy utożsamiają wyłącznie z tym, że takie odmiany dojrzewają na ziarno przy zielonej jeszcze łodydze. Cecha ta jest bardzo ważna, ponieważ utrzymanie przez dłuższy czas aktywnie fotosyntetycznej rośliny jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów zwiększenia plonowania roślin.

tekst i fot. prof. dr hab. Piotr Szulc, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 11-12/2021 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy