Zaprawiaj ziarno w ramach profilaktyki

2024-07-01

Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego jest kilkukrotnie mniejsza niż jarego, ale wielu rolników chętnie go sieje, ponieważ potrafi on wydać wysoki plon. Niestety, ze względu na niską zimotrwałość, jego uprawa obarczona jest ryzykiem wymarzania. Jednak łagodne zimy ostatnich lat pozwalają dobrze przetrwać zasiewom.

Od dawna wiadomo, że roślinom można pomóc w przetrwaniu wielu niekorzystnych warunków w czasie ich wzrostu. Jest cały szereg czynności wpływających na dobre wschody, dzięki czemu uzyskuje się ich optymalną obsadę na polu. Staranna uprawa gleby, jej odpowiednia kwasowość oraz bogactwo makro- i mikroskładników pomagają dobremu i szybkiemu rozwojowi roślin.

Zadbać o zdrowie roślin

Patrząc od strony ochrony upraw, trzeba mieć na uwadze zadbanie o zdrowie roślin. Uprawiane odmiany jęczmienia ozimego wykazują zróżnicowaną odporność na porażanie przez wielu sprawców chorób. Dotyczy to zarówno tych występujących w czasie wschodów, jak i w późniejszych fazach rozwojowych, np. krzewienia. Warto podkreślić, że kwalifikowany materiał siewny gwarantuje nasiona o dobrych parametrach, takich jak energia i zdolność kiełkowania. Z założenia wiadomo, iż ziarno kwalifikowane powinno też charakteryzować się dobrym stanem zdrowotnym. Niestety, nigdy nie zna się dokładnego stanu zdrowotnego ziarna kupowanego do siewu. W porównaniu do ziarna z własnego wysiewu na jego powierzchni i we wnętrzu znajduje się na pewno mniej grzybów chorobotwórczych. Mimo to jednak warto je również zabezpieczyć przed porażeniem przez choroby.

prof. dr hab. Marek Korbas

dr inż. Joanna Horoszkiewicz

Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 07/2024 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

fot. Korbas

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy