Zawalcz o zdrowe bulwy

2020-06-01

Ziemniakom w czasie wegetacji zagraża około 160 chorób, spośród których aż 40 atakuje bulwy. Ze względu na wegetatywny sposób rozmnażania, sadzeniaki stanowią jedno z głównych źródeł przenoszenia chorób na sezon następny. Między innymi dlatego tak ważne są zabiegi ochronne.   

Spośród wielu chorób zagrażających ziemniakom, zarówno tych pochodzenia grzybowego, bakteryjnego czy wirusowego, jak również tych o podłożu abiotycznym wywoływanych np. przez suszę, wysoką temperaturę lub niedobór składników pokarmowych, znaczenie gospodarcze ma tylko i aż dziesięć chorób (tab. 1.). O skuteczności ich zwalczania i powodzeniu uprawy decyduje nowoczesna ochrona plantacji ziemniaka, którą należy realizować w trzech etapach (rys. 1).

Utrzymać pełną obsadę

W pierwszym etapie, na początku rozwoju roślin, najważniejsze są zabiegi agrotechniczne (wybór stanowiska, uprawa gleby, termin, głębokość i gęstość sadzenia, nawożenie mineralne, obsypywanie i formowanie redlin), które mają zapewnić roślinom warunki do szybkich i wyrównanych wschodów. Duże znaczenie ma również zaprawianie bulw w formie ich oprysku krótko przed sadzeniem lub w jego trakcie, czy też w formie oprysku w bruzdę. Ten zabieg zabezpiecza kiełkujące bulwy i rozwijające się rośliny przed rizoktoniozą. Na tym etapie ochrony należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną chorobę – czarną nóżkę, która może wystąpić w dużym nasileniu w szczególności podczas wilgotnej wiosny, na glebach ciężkich, trudno ogrzewających się, ze skłonnością do zatrzymywania wody.

tekst i fot. dr inż. Jerzy Osowski
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB,
Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 06/2020 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy