Zebrać jak najwięcej paszy

2019-09-02

Największe plony paszy z kolb uzyskuje się, stosując technologię ich zbioru z liśćmi okrywowymi (LKS). Kolby takie zbiera się i rozdrabnia odpowiednio przystosowaną sieczkarnią polową, po czym zakisza.

Powierzchnia zasiewów kukurydzy na ziarno szacowana jest na ok. 600 tys. ha, co przy w miarę dobrych warunkach pozwoliłoby zebrać ponad 4 mln t ziarna. Jednak obawiam się, że zbiory ziarna w br. niewiele przekroczą 2,5 mln t, a średnie plony będą na poziomie ok. 45 dt/ha. Na dodatek trzeba się liczyć ze zmniejszeniem areału zbiorów na rzecz kukurydzy kiszonkowej. Dlatego warto zadbać o to, aby jak najlepiej wykorzystać wytworzoną biomasę kukurydzy. Inaczej mówiąc, jeśli kolby są nierówne i słabo zaziarnione, trzeba szukać alternatywnych metod zbioru. Zbiór na ziarno nie będzie najlepszym rozwiązaniem.

Stan raczej kiepski

Sezon 2019 w kukurydzy zapowiada się słabo, nawet w porównaniu do niezbyt korzystnego dla uprawy kukurydzy ziarnowej 2018 r. O ile we wschodnich rejonach kraju stan kukurydzy jest ogólnie nie najgorszy, o tyle w głównych rejonach produkcji ziarna, do jakich zalicza się pas środkowo-zachodni i cały Śląsk, braki opadów spowodowały niewyrośnięcie kukurydzy, późne zawiązywanie kolb oraz słabe ich zaziarnienie.

prof. Tadeusz Michalski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Polski Związek Producentów Kukurydzy

fot. Panek

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 09/2019 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy