Ziemniak skrobiowy – recepta na trudne czasy

2021-02-01

Dzięki kontraktacji producenci ziemniaka skrobiowego nie mieli problemów z jego zbytem w ostatnim sezonie, tak jak ziemniaka jadalnego.

Mając w pamięci miniony rok i patrząc przez pryzmat producenta ziemniaka, należy stwierdzić jednoznacznie, że był to trudny czas. Wysokie ceny odmian jadalnych i popyt z roku 2019 to tylko wspomnienie. Sezon wegetacyjny 2020 to (w kolejności) drogie sadzeniaki i wybuch pandemii. Epidemii, która ostro zatrzymała rynek ziemniaka. Ograniczenie konsumpcji w stołówkach szkolnych, restauracjach oraz mniejsze zapotrzebowanie w przetwórstwie frytek istotnie wpłynęło na niskie ceny. Jeszcze dziś wiele wypełnionych przechowalni ziemniakiem jadalnym ma niepewność zbytu.

Dominują krajowe

Jednak w tych trudnych czasach część rolników uprawiających i kontraktujących ziemniaki dla przemysłu skrobiowego mogła w miarę spokojnie przejść ten trudny czas. Głównie pomogła w tym kontraktacja. Przemysł krajowy w ostatnich sezonach oferuje korzystniejsze dla rolników warunki umowy, aby zachęcić producentów do uprawy ziemnia­ków skrobiowych. Chociaż ceny nie są wygórowane, to jednak pewność zbytu daje duże oparcie. Drugim elementem, który pomógł rolnikom, był optymalny przebieg warunków pogodowych. Z jednej strony suche sezony 2018 i 2019, które ograniczyły poziom plonowania ziemniaka, następnie optymalny pod względem ilości opadów rok 2020 wpływały na uzyskanie wysokich plonów skrobi i jej kumulacji w bulwach.

Jednak podstawowym ogniwem, które dotąd, jak i w przyszłości będzie łączyć pole z konsumentem i zakładem przetwórczym, pośrednio wpływającym na przychody z uprawy, jest odmiana. Dlatego też bardzo ważna jest dla producenta i użytkownika możliwość korzystania z różnorodności odmian oferowanych przez firmy hodowlano-nasienne.

Krajowy przemysł ziemniaczany zajmujący się przerobem ziemniaków na mączkę ziemniaczaną opiera się głównie na polskich odmianach, co wynika z ich konkurencyjności pod względem jakościowym w stosunku do odmian zagranicznych. Jest to obecnie jedyny sektor przetwórczy ziemniaka, gdzie polskie odmiany dominują i są wysoko cenione. Polska hodowla od wielu lat specjalizuje się w hodowli skrobiowych odmian ziemniaka i osiąga na tym polu bardzo dobre efekty. Polskie odmiany skrobiowe wyróżniają się w skali Europy wysoką zawartością skrobi i bardzo dużymi jej plonami. Ponadto odmiany te charakteryzują się wysoką odpornością na wirusy, przewyższając pod tym względem większość odmian zagranicznych.

dr inż. Tomasz Lenartowicz
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 2/2021 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy