Ziemniak skrobiowy to stabilność

2022-02-01

W dobie pandemii, szybujących cen większości płodów rolnych i środków produkcji jeszcze większe znaczenie będzie miała dobrze dobrana odmiana ziemniaka, która jest jednym z ważnych elementów postępu rolniczego i źródła dochodu. Decyduje ona nie tylko o kierunku i specjalizacji uprawy, ale także o jakości i ilości zebranych plonów.

Zmiany na krajowym rynku rozdysponowania zbiorów ziemniaka są faktem. Ziemniak konfekcjonowany przeznaczony do sprzedaży w sieciach handlowych, mimo że tworzy największy rynek zbytu dla rolników, ma tendencję malejącą. Kolejnym jest ziemniak przemysłowy przeznaczony do produkcji frytek i chipsów, który ze względu na zapotrzebowanie surowca będzie w najbliższych latach wykazywać tendencję wzrostową. Niestety, mało jest rodzimych odmian dedykowanych do tego typu przetwórstwa. Warto zaznaczyć, że zagraniczne firmy przetwórcze mają swoje ustalone „listy odmian”, na których opiera się cała produkcja przemysłowa. Trzecim segmentem są ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi, gdzie w ostatnich dwóch latach odnotowano niewielki wzrost powierzchni uprawy i eksport produktów gotowych. W tym obszarze polskie odmiany charakteryzuje wiele korzystnych parametrów i stanowią pod względem jakości czołówkę europejską.

Wyższe plony skrobi

Uprawa odmian skrobiowych, głównie ze względu na umowy kontraktacyjne, to dość stabilny rynek zbytu. Ceny oferowane przez przemysł skrobiowy oraz wymagania surowcowe są niższe od ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa frytkowo-chipsowego czy do konfekcjonowania i oscylują na poziomie około 0,35-0,45 zł za kilogram bulw.

Hodowlą odmian ziemniaka skrobiowego aktualnie w naszym kraju zajmują się dwie hodowle: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie oraz Hodowla Ziemniaka Zamarte. Polskie odmiany skrobiowe wyróżniają się w skali Europy wysoką zawartością skrobi. Ponadto odmiany te charakteryzują się wysoką odpornością na wirusy, przewyższając pod tym względem większość odmian zagranicznych.

PDO pomaga

Dodatkowo informacji o aktualnej wartości odmian i ich reakcji na przyrodniczo-rolnicze uwarunkowania uprawy dostarcza Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO). Jest to istotny element procesu wdrażania postępu biologicznego do produkcji roślinnej. W latach 2018-2021 w PDO przetestowano 23 odmiany skrobiowe. Ich wartość gospodarcza wyrażona jest głównie plonem skrobi, który stanowi iloczyn plonu ogólnego i skrobiowości. W grupie odmian wczesnych i średnio wczesnych przetestowano 15 kreacji, w tym 3 wczesne.

dr inż. Tomasz Lenartowicz

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 02/2022 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy