Ziemniaki zbierane bardzo wcześnie

2022-01-03

Aby uzyskać satysfakcjonujący plon w przypadku uprawy ziemniaków na bardzo wczesny zbiór, należy pamiętać przede wszystkim o właściwym systemie uprawy oraz doborze właściwej odmiany.

Zdrowy, kwalifikowany materiał sadzeniakowy jest podstawą uzyskania wysokich plonów dobrej jakości. Decydując się na tak ryzykowną uprawę, zarówno ze względu na warunki pogodowe, jak i pracochłonność, na starcie otrzymujemy częściową gwarancję jej powodzenia. W kalkulacji ekonomicznej uprawy ziemniaków na bardzo wczesny zbiór trzeba uwzględnić zmienność warunków pogodowych w trakcie wegetacji, kiedy najpierw sadzeniaki, a później rośliny narażone są na wiosenne przymrozki, a także panujące warunki wilgotnościowe. W początkowej fazie wzrostu roślina wspomaga się wodą zawartą w bulwie. Później korzysta z wody znajdującej się w glebie i jej niedobór w czerwcu hamuje wzrost i rozwój nowo wytworzonych bulw, ograniczając tym samym wielkość plonu, w szczególności frakcji handlowej (powyżej 28 mm średnicy). Im wcześniej uzyska się określony plon, tym większa będzie opłacalność uprawy. Ceny ziemniaka przeznaczonego na bezpośrednie spożycie jako „nowalijka” zmieniają się bowiem z dnia na dzień. Od połowy maja do około trzech tygodni cena utrzymuje się na poziomie od 5 do 3 złotych. Następnie systematycznie, zgodnie z podażą obniża się i zatrzymuje na poziomie około 1 zł za kilogram. Na cenę tej „nowalijki” znacząco wpływa import. Być może jednak wysokie koszty transportu i problemy logistyczne w transporcie spowodują, że na rodzimy ziemniak będzie większy popyt przy korzystnym poziomie ceny.

Dużo zależy od odmiany

Aktualnie w Krajowym rejestrze (KR) są wpisane 102 odmiany ziemniaka (stan na 1.12.2021 r.), spośród których 18 to kreacje bardzo wczesne, o długości wegetacji nieprzekraczającej 110 dni. Warto zaznaczyć, że wśród nich cztery to odmiany regionalne (Aster, Drop, Pierwiosnek i Ruta). Odmiany krajowe (Denar, Lord, Impresja, Nasturcja czy Werbena) oraz zagraniczne (Impala, Riviera i Viviana), w najwcześniejszych terminach zbioru, po 40 dniach od pełni wschodów, dają plon na poziomie 140-180 dt/ha, a w bardzo korzystnych warunkach nawet ponad 200 dt/ha.

dr inż. Tomasz Lenartowicz    

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 01/2022 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy