Zlikwiduj chwasty w słoneczniku

2023-04-26

Oferta odmian słonecznika na krajowym rynku jest coraz większa. Reagują one w różnym stopniu na chwastobójcze substancje czynne. O tym trzeba wiedzieć!

Producenci rolni mogą już wybierać spośród ok. 20 odmian słonecznika. Chwasty natomiast nie wybierają, w każdej z nich rozwijają się dobrze. Jednak nie wszystkie odmiany słonecznika są odporne na działanie zarejestrowanych herbicydów. Aktualnie rozróżniamy trzy grupy:

  •  Sulfo Express – odmiany odporne na niektóre herbicydy sulfonylomocznikowe (np. tribenuron metylu),
  •  Clearfield i Clearfield plus – odmiany odporne tylko na imazamoks,
  •  Tradycyjne – wrażliwe na substancje czynne (s.cz.) wymienione powyżej i odporne na zamieszczone w tab. 1. i 2.

Trawy w tradycyjnych

W słoneczniku największym problemem jest chwastnica jednostronna, a w zaniedbanych stanowiskach perz właściwy. W celu zwalczania chwastnicy i botanicznie zbliżonych do niej niektórych paluszników i włośnic, przedwschodowo można stosować preparaty zawierające sam S-metolachlor. Zdecydowanie więcej możliwości zwalczania traw można uzyskać, stosując typowe graminicydy. W słoneczniku zarejestrowano cztery s.cz. (chizalofop-P etylu, cykloksydym, fluazyfop-P butylu oraz kletodym), zalecane nalistnie w różnych fazach rozwoju słonecznika. Chwastnica największą wrażliwość wykazuje od fazy 2 liści do początku krzewienia, ale można ją zwalczać w starszych fazach, stosując dawki nieco wyższe niż
minimalne. Chwastnicę można zwalczyć „przy okazji” eliminowania chwastów dwuliściennych aklonifenem lub pendimetaliną, a owies głuchy po zastosowaniu metobromuronu. Perz właściwy powinien być zwalczany w fazie 5-7 liści. Nie wszystkie graminicydy są zalecane do zwalczania perzu (ze względu na wysokość dopuszczonej dawki.

Dwuliścienne w tradycyjnych tylko doglebowo

Niedoskonałością programu zwalczania chwastów dwuliściennych w tradycyjnych odmianach słonecznika jest brak herbicydów powschodowych. Cała ochrona opiera się na stosowaniu preparatów o działaniu doglebowym. Zgodnie z zaleceniami preparaty można stosować 3, maksymalnie do 5 dni po siewie. Dopuszczone do stosowania są: aklonifen, metobromuron, pendimetalina (+dimetenamid-P) oraz prosulfokarb.

inż. Adam Paradowski

Fot. Fiedler

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 05/2023 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy