2023-12-29

Postęp hodowlany w kukurydzy

Rosnąca wydajność roślin rolniczych jest przede wszystkim zasługą nowych kreacji odmianowych. Wyliczenia różnych autorów wskazują, że uzyskany w ostatnim półwieczu kilkukrotny wzrost…