2019-06-03

Trudno zwalczać bez chemii

Przeprowadzone doświadczenie pokazało, że rozpoczynanie ochrony w momencie pojawu zarazy ziemniaka, co najczęściej ma miejsce na plantacjach małoobszarowych, jest niewłaściwe i nieefektywne.

2019-06-03

Rośnie krótko, ale choruje

Grzyby wywołujące takie choroby, jak głownia guzowata kukurydzy, głownia pyląca kukurydzy, żółta plamistość liści, drobna plamistość liści, rdza kukurydzy i oczywiście fuzarioza…