2019-04-01

Dużo nowych odmian

Zgłaszając nową odmianę kukurydzy do doświadczeń, hodowca lub jego reprezentant deklaruje jej przyszłą przydatność do uprawy na ziarno, kiszonkę lub oba kierunki…

2019-04-01

Większy zakres badań

Testowanie zarejestrowanych w Polsce odmian soi i ocena ich przydatności pod względem wartości gospodarczej są bardzo ważne, bo oferta rynku nasiennego szybko…

2019-04-01

Dbać o zdrowie jarych

Zabieg T1 w jęczmieniu jarym wykonuje się wcześniej niż w pszenicy. Miękkie tkanki liści jęczmienia wykazują większą wrażliwość na porażenie chociażby przez…