2023-03-30

Druga dawka azotu w pszenicy

Poprawne wyznaczenie drugiej dawki azotu w nawożeniu pszenicy ozimej wymaga w pierwszej kolejności poznania roli tego składnika w kształtowaniu plonu w fazie…

2023-03-30

Ochrona kwitnącego rzepaku

Rzepak jest uprawiany w zróżnicowanych warunkach agrotechnicznych, co często wpływa na wielkość i jakość plonu. Duże znaczenie mają również sprawcy chorób, którzy…

2023-03-30

Jak wiosną zadbać o łąki ?

Zabiegi pielęgnacyjne na użytkach zielonych powinny być w miarę potrzeb wykonywane przez cały okres wegetacji roślin, a przeprowadzenie ich w okresie wczesnowiosennym…

2023-03-30

Zadbaj o wilgoć w glebie

Woda determinuje życie na Ziemi. Jej rola w rolnictwie jest nie do przecenienia. Sytuacja ta dotyczy zarówno produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej.…