2022-07-01

Raj dla szkodników

Skoczki, przędziorki, mączliki czy wciornastki to ciepłolubne gatunki szkodników, które bardzo dobrze rozwijają się w wysokich temperaturach. Lokalnie stają się coraz większym…

2022-07-01

Kisić zielonki z rozwagą

Dotrzymanie jak najkrótszego czasu więdnięcia skoszonej zielonki jest nieodzownym warunkiem prawidłowego procesu kiszenia oraz ograniczenia strat wartości pokarmowej zakiszanego surowca. Każda dodatkowa…

2022-07-01

Pszenica ozima w PDO

Liczba odmian pszenicy ozimej zarejestrowanych w Krajowym rejestrze z roku na rok jest coraz większa, obecnie wynosi już 138. Wybór tej najbardziej…