2019-10-01

Kolejne wymogi już u bram gospodarstw

Racjonalny produkcyjnie i ekologicznie system gospodarowania i przechowywania nawozów naturalnych wymaga wdrożenia takiego sposobu ich produkcji, aby maksymalizując korzyści ekonomiczne spełniać jednocześnie…

2019-10-01

Daj wapno na łąki

Zbierając 8-10 t/ha siana, wynosi się co roku z gleby 45-55 kg/ha wapnia. Jeszcze więcej – do 200 kg/ha Ca rocznie –…

2019-10-01

Ziarno nie dla szkodników

Rozmieszczane w silosach i magazynach pułapki na szkodniki owadzie pozwalają lepiej kontrolować ich obecność niż prowadzone inspekcje wzrokowe.

2019-10-01

Później siane i później odchwaszczane

Uwzględniając selektywność poszczególnych gatunków zbóż, w zależności od terminów i wysokości dawki, możliwość stosowania mieszanin zbiornikowych oraz różnorodność rejestracji podobnych herbicydów, istnieje…