2019-08-01

Nowe odmiany to lepsze plony

Bardzo ważną rolę we wzroście plonów wszystkich roślin uprawnych odgrywa szybkie wprowadzanie do szerokiej praktyki nowych odmian. Dla potwierdzenia tej tezy warto…

2019-08-01

Zebrać i zakisić

Plon zielonki nie jest miarodajnym i wiarygodnym zobrazowaniem ilości i jakości zebranej kukurydzy. Decydującym wskaźnikiem jest plon suchej masy, a także udział…

2019-08-01

Zaprawy na dobry początek

Do zaprawiania ziarna zbóż ozimych zarejestrowanych jest wiele środków chemicznych. Są to zaprawy jedno-, dwu- i trójskładnikowe. Zbudowane są z substancji czynnych…

2019-08-01

Dobry wybór plonuje

Badania PDO wykazały dużą rozpiętość w plenności odmian pszenicy ozimej. Różnica między najlepiej i najgorzej plonującą odmianą na obu poziomach agrotechniki wynosiła…