Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zmiana na stanowisku ministra rolnictwa jest korzystna dla producentów rolnych?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 7/2017

Rzepak to wymagająca roślina

 

Nasiona rzepaku są małe. Dlatego muszą być wysiane płytko, na 2-3 cm, do wilgotnej i starannie doprawionej roli.

 Rzepak wysiany punktowo w dobrze uprawioną glebę powschodził prawie w zupełności.  
Zdjęcie: Kościelniak 

Spośród podstawowych roślin rolniczych uprawianych w Polsce rzepak wykazuje największe wahania plonów w latach, w zależności od przebiegu pogody. Dla przykładu w 2011 r. wydał 22,6 dt/ha, a w 2014 r. – 34,4 dt/ha. Co prawda rolnicy nie mają wpływu na pogodę, ale mogą stworzyć w miarę optymalne warunki do wschodów, zimowania i zawiązywania dużej liczby łuszczyn wypełnionych dorodnymi nasionami.

 
Lepsze wschody po orce

Chłodna pogoda wiosną br. spowodowała duże opóźnienie w wegetacji zbóż i ich żniwa będą prawdopodobnie opóźnione o 7-10 dni w porównaniu do poprzednich lat. Pozostanie więc mało czasu na staranne przygotowanie stanowiska pod zasiew rzepaku, który posiada bardzo drobne nasiona, a jego siew przypada na drugą połowę sierpnia, a nawet pierwsze dni września, kiedy z reguły brakuje opadów. Stąd wschody są znacznie opóźnione i niepełne. Przy rozważaniu przygotowania roli pod zasiew rzepaku należy wziąć pod uwagę następujące jego cechy:

·          pochodzi z klimatu morskiego i posiada duże potrzeby wodne;

·          ma drobne nasiona i wymaga starannej przedsiewnej uprawy gleby oraz siewu;

·          posiada wysokie wymagania pokarmowe;

·          przebywa w polu przez 11 miesięcy i jest atakowany przez liczne szkodniki i choroby – trudne i kosztowne w zwalczaniu.

Celem uprawy przedsiewnej pod rzepak jest stworzenie warunków do wschodów i prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. Nasiona rzepaku są małe. Dlatego muszą być wysiane płytko, na 2-3 cm, do wilgotnej i starannie doprawionej roli. Takie warunki uzyskuje się, gdy wierzchnia warstwa gleby o miąższości 3-4 cm ma strukturę gruzełkowatą, a zalegająca pod nią jest zagęszczona i zapewnia dobre, kapilarne podsiąkanie wody oraz prawidłowy wzrost korzeni. Jest to możliwe przy wcześniejszym wykonaniu zespołu uprawek pożniwnych i orki siewnej lub samej orki pługiem zagregatowanym z wałami, np. Campbella. Przy uprawie bezpłużnej na polu z pozostawioną słomą konieczna będzie dwukrotna uprawa agregatem uprawowym.

Rzepak ozimy wysiewany jest przede wszystkim po zbożach. Sposób uprawy gleby zależy od daty zbioru przedplonu. Ściernisko najlepiej zerwać kultywatorem podorywkowym, broną talerzową lub agregatem składającym się z kilku sekcji narzędzi. Ściernisko powinno być zerwane jak najszybciej, aby zatrzymać wodę w glebie i umożliwić organizmom glebowym mineralizację słomy i resztek pożniwnych.

Rozkład słomy, która powinna być pocięta na krótką sieczkę, można przyspieszyć poprzez przyoranie jej z wapnem węglanowym w ilości 0,5-1,0 t CaO/ha. Dobre efekty tego zabiegu uzyskuje się w latach o zwiększonych letnich opadach. Uprawek pożniwnych można zaniechać po grochu i wczesnym ziemniaku. W tych stanowiskach rzepak można uprawiać bez orki, ale gleba powinna być dość głęboko rozluźniona.

 
Stworzyć warunki do wschodów

Przy prawidłowym uwilgotnieniu gleby orkę siewną należy wykonać na głębokość 20-25 cm i możliwie jak najwcześniej, aby wydobrzała i osiadła przed siewem. Natomiast w przypadku silnego przesuszenia gleby najkorzystniejsze będzie następujące działanie: orka pługiem z wałem Campbella, w razie potrzeby doprawienie gleby agregatem, i natychmiastowy siew. Wówczas na powierzchnię wydostanie się choć trochę wilgotnej gleby, co wystarczy rzepakowi do wschodów. W razie potrzeby pole po siewie zwałować, aby nasiona zostały dociśnięte do gleby i wróciło kapilarne podsiąkanie wody.

 
dr Władysław Kościelniak
doradca rolny 
 
 


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat