Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Artykuł z numeru: 1/2019
Przyzwoite wyniki kukurydzy ziarnowej
 

Dominującym czynnikiem, który w dużym stopniu wpłynął na wyniki doświadczeń, była nasilająca się susza. Niedobór opadów w największym stopniu dotknął środkowo-zachodnią część kraju, a także rejon środkowego Bugu.

 Rozważny wybór odmiany kukurydzy ziarnowej to najlepsza inwestycja. 
Zdjęcie: Panek 

Kukurydza jest dobrym przykładem na to, że rozważny wybór odmiany to najlepsza inwestycja. Niestety, trzeba na bieżąco śledzić ruch odmianowy, bowiem tylko nieliczne z nich utrzymują się na czołowych pozycjach dłużej niż pięć lat. Starsze odmiany zastępowane są przez nowe, o wyższym potencjale plonowania i lepszych cechach gospodarczych. W kukurydzy wykorzystanie postępu odmianowego jest łatwiejsze niż u innych zbóż, bo materiał siewny musi być corocznie odnawiany. Własna reprodukcja mieszańca kukurydzy skutkuje obniżeniem plonu o 20-30% i nierównomiernym dojrzewaniem.

Bardzo bogaty wybór

Obecnie stan krajowego rejestru obejmuje blisko 190 odmian kukurydzy, z czego ok. 2/3 adresowanych jest do producentów ziarna. Corocznie po uzyskaniu pomyślnych wyników badań dopisywanych jest ok. 20 odmian ziarnowych. Informacji o wydajności nowych odmian najlepiej szukać w wynikach PDO (porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego). Prowadzi je od 20 lat COBORU wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy (PZPK).

 
prof. Tadeusz Michalski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Polski Związek Producentów Kukurydzy
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat