Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Płatności na nowych warunkach

2014-10-02

Od 2015 r. będzie realizowany zreformowany system wsparcia bezpośredniego. Rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają również tzw. płatność na zazielenienie w wysokości ok. 74 €/ha. Warunkiem ich uzyskania będzie przestrzeganie trzech obowiązkowych praktyk zazielenienia, do których należą:
 • dywersyfikacja upraw:
  – poniżej 10 ha gruntów ornych – nie dotyczy;
  – 10-30 ha gruntów ornych – co najmniej 2 różne uprawy, w tym główna nie może zajmować więcej niż 75%;
  – powyżej 30 ha gruntów ornych – co najmniej 3 różne uprawy, w tym główna nie może zajmować więcej niż 75%, a dwie główne łącznie więcej niż 95%). Uwaga: forma ozima i jara tej samej rośliny uznawane są za 2 odrębne uprawy;
 • obszary proekologiczne:
  – poniżej 15 ha gruntów ornych – nie dotyczy;
  – powyżej 15 ha gruntów ornych – co najmniej 5%;
 • trwałe użytki zielone (grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych od co najmniej 5 lat lub dłużej). Ich utrzymywanie będzie obowiązkowe, chociaż niewielkie ich zmniejszanie będzie możliwe, tj. nie więcej niż 5% w danym roku w stosunku do wskaźnika referencyjnego, ustalonego w 2015 r. Nie dotyczy to trwałych użytków zielonych cennych przyrodniczo, położonych na obszarach Natura 2000 (informację o tym rolnik otrzyma wraz z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r.). Tam będzie obowiązywać zakaz ich przekształcania, w tym zaorywania.
ARiMR

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat