Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy targi rolne są potrzebne rolnikom?
 
Tak
Nie
Nie wiem


Warto wiedzieć

Derogacja w zakresie zazielenienia

2019-09-23

Komisja Europejska na wniosek ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego wydała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia, tj. ugorów i międzyplonów. Ma to związek z dotkliwą suszą, jaka wystąpiła w Polsce i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2019 r. Odstępstwa mają na celu zwiększenie dostępności pasz na obszarach dotkniętych klęską suszy.
Aby derogacje mogły mieć zastosowanie, państwa członkowskie zostały zobowiązane do wskazania obszarów, które zostały dotknięte klęską suszy. W Polsce obszary te zostały wyznaczone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach na podstawie kryterium deficytu klimatycznego bilansu wody (KBW) w poszczególnych gminach w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia. Jako obszary dotknięte klęską suszy wskazano gminy z deficytem KBW poniżej –200 mm.
W ramach pierwszego odstępstwa grunty ugorowane będą uznawane za odrębną uprawę w ramach dywersyfikacji upraw oraz za obszar proekologiczny (EFA), nawet jeżeli grunty te były wypasane lub przeznaczane do celów produkcyjnych. Odstępstwo nie dotyczy gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi, deklarowanych do EFA.
W przypadku międzyplonów za obszary EFA będą uznawane międzyplony utworzone z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast dotychczas obowiązkowej mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin. Ponadto za międzyplony EFA uznawane będą również uprawy roślin ozimych, uprawiane w plonie głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie.
Dodatkowo rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale z powodu suszy nie zrobili tego w optymalnym terminie agrotechnicznym, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 6 tygodni pod warunkiem, że wysieją tam rośliny ozime.
Szczegóły dotyczące derogacji oraz wykaz obszarów dotkniętych klęską suszy w 2019 r. zostaną niebawem określone w rozporządzeniach zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów.
MRiRW

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat