2021-04-30

Plony łąk zależą od gleby

Trwała roślinność trawiasta, w przeciwieństwie do roślin uprawianych na gruntach ornych, może rosnąć na różnych typach gleb, ale o uregulowanych warunkach wodno-powietrznych.

2021-04-26

Jak chronić łubiny i bobik?

Ochrona chemiczna upraw małoobszarowych to coraz większy problem. Brakuje środków, ponieważ niewielki areał ich uprawy nie zachęca producentów do ponoszenia wysokich kosztów…

2021-04-23

Międzyplony lekarstwem dla gleb

Żniwa za pasem, zatem po zbiorach warto rozważyć wysianie międzyplonu, który zregeneruje glebę i poprawi plonowanie roślin następczych. To krótkookresowa uprawa o…