2021-04-20

Bez wody łąki nie plonują

Czynnikiem silnie ograniczającym produkcję rolniczą jest woda. Jej coraz dotkliwszy brak obniża, a nawet całkowicie niszczy plony. Problem dotyczy także łąk, ponieważ…

2021-04-14

Bobowate lubią wodę

Coraz częściej rośliny uprawne muszą stawiać czoła stresowi wodnemu lub niewłaściwemu rozkładowi opadów. Warto podejmować więc różnorakie działania zmierzające do poprawy tych…

2021-04-12

Skromne zalecenia w bobowatych

Odchwaszczanie grochu, bobiku i łubinów nie cieszy się specjalnym zainteresowaniem producentów herbicydów. Znaczna część programu opracowana jest jedynie w ramach stosowania ochrony…

2021-03-30

Światło i temperatura w parze

Poza dostępną wodą na produkcję biomasy łąk najsilniej wpływają dwa czynniki środowiskowe: suma temperatur, która determinuje tempo wzrostu i rozwoju w zależności…

2020-09-01

Zbiór kolb na paszę

Kukurydzę uprawianą w technologii ziarnowej można zebrać na kilka sposobów, w zależności od planowanego kierunku użytkowania. Obok ziarna młóconego można również uzyskać…

2020-08-03

Kukurydza na kiszonkę

Najlepszym sposobem konserwacji kukurydzy jest zakiszanie, które przy odpowiedniej staranności pozwala uzyskać wyśmienitą kiszonkę. Są cztery warunki do spełnienia: odpowiednia odmiana, optymalny…