2024-03-01

Odmiany owsa w badaniach PDO

Zmienność glebowa i zróżnicowanie warunków klimatycznych wymagają od rolników starannego doboru odmian, które będą wysoko i stabilnie plonowały. Dlatego tak istotne są…

2024-03-01

Zapominamy o jęczmieniu jarym

W wielu uzasadnionych przypadkach uprawa jęczmienia jarego może być celowa. Znaczna część rolników z rezerwą podchodzi do kukurydzy na ziarno, ponieważ ponieśli…

2024-03-01

Chroń kukurydzę już od wysiewu

Kukurydzy już od momentu wysiania ziarniaków zaczynają zagrażać czynniki środowiskowe, w tym: chwasty, sprawcy chorób i szkodniki. Kiełkowanie, wschody i rozwój pierwszych…