Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 4/2019
Dbać o zdrowie jarych 

Zabieg T1 w jęczmieniu jarym wykonuje się wcześniej niż w pszenicy. Miękkie tkanki liści jęczmienia wykazują większą wrażliwość na porażenie chociażby przez mączniaka prawdziwego.

 

Łamliwość źdźbła potrafi znaleźć warunki do rozwoju w zbożach jarych, zwłaszcza na dobrze uwilgotnionych gruntach.  

Zdjęcie: Korbas  
 

Wśród niektórych producentów zbóż panuje przekonanie o tym, że formy jare nie chorują. Za to bardziej uszkadzane są przez szkodniki. Zarówno pszenica jara, jak też jęczmień potrzebują ochrony chemicznej przed grzybami w czasie wegetacji. Te same choroby, które powodują straty w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym, występują na ich formach jarych.

 
Nawet na podstawie źdźbła

Pomimo krótszej wegetacji zbóż jarych grzyby chorobotwórcze potrafią zasiedlić ich korzenie i podstawę źdźbła. Problem ten nie jest łatwy do rozwiązania, bo susze wiosenne w Polsce nie należą do rzadkości. Wówczas w procesie chorobowym oprócz grzybów z rodzaju Fusarium biorą też udział Rhizoctonia cerealis i Bipolaris sorokiniana, powodujące ostrą plamistość oczkową oraz zgorzel podstawy źdźbła i korzeni. Gdy gleby są zwięzłe i dłużej utrzymują wilgoć, to w zbożach jarych, a szczególnie w pszenicy i jęczmieniu rozwija się grzyb Oculimacula spp. powodujący łamliwość źdźbła zbóż i traw.

 
prof. Marek Korbas

dr Joanna Horoszkiewicz-Janka

Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
 

 

 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat