Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Artykuł z numeru: 10/2019
 Ziarno nie dla szkodników
 

Rozmieszczane w silosach i magazynach pułapki na szkodniki owadzie pozwalają lepiej kontrolować ich obecność niż prowadzone inspekcje wzrokowe.

 
 

Ziarno zniszczone przez wylęgłe w magazynie larwy moli spożywczych.  

Zdjęcie: Ignatowicz

Osobniki dorosłe tzw. moli spożywczych, do których zalicza się mkliki i omacnicę spichrzankę, nie pobierają pokarmu, dlatego żyją krótko – do 2 tygodni. Po kopulacji samice składają 200-400 jaj na przechowywane produkty lub w ich pobliżu, np. na opakowania, i to jest ich główne zadanie. Aby samica mogła w tak krótkim życiu złożyć liczne jaja, musi jak najszybciej zwabić samca w celu kopulacji. Dlatego wydziela feromony płciowe, lotne substancje, które przywabiają samce nawet ze znacznej odległości.

 
Wabione zapachem

Osobniki dorosłe wielu innych szkodników, np. wołki lub trojszyki, żyją stosunkowo długo i pobierają pokarm w okresie rozmnażania. Po znalezieniu dużej masy pożywienia owady te produkują tzw. feromony agregacyjne, które powodują skupianie się innych osobników tego samego gatunku w jednym miejscu, tuż przy źródle, gdzie są uwalniane. Tym samym zwiększa się prawdopodobieństwo łączenia się owadów w pary, bo na feromon agregacyjny reagują osobniki obu płci. U wołka zbożowego feromon agregacyjny wydzielają samce, ale u innych chrząszczy mogą to robić samice.

 

prof. Stanisław Ignatowicz

 
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
 
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat