Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Już nie kwarantannowa

2014-03-04

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa 7 lutego br. została skreślona z listy organizmów kwarantannowych. Stało się to na mocy Dyrektywy wykonawczej Komisji nr 2014/19/UE z 6 lutego 2014 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie. Jednocześnie ukazała się Dyrektywa wykonawcza Komisji nr 2014/62/UE z 6 lutego 2014 r. uchylająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Oznacza to, że producentów kukurydzy nie obowiązują już przepisy fitosanitarne nakazujące zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej.
Warto pamiętać, że starania o wykreślenie szkodnika z listy organizmów kwarantannowych Unii Europejskiej czynione były od kilku lat m.in. przez organizacje rolnicze. Jako powód wskazywano ciągłe rozszerzanie się zasięgu występowania owada w Europie, pomimo obowiązujących restrykcyjnych przepisów fitosanitarnych.
PIORiN

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat