Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

PZPK świętuje 30-lecie

2014-06-03

Jubileusz 30-lecia obchodzi w tym roku Polski Związek Producentów Kukurydzy. Z tej okazji 21 maja w Poznaniu odbyło się uroczyste spotkanie, na którym przedstawiono najważniejsze osiągnięcia Związku oraz wyróżniono zasłużonych działaczy honorowymi odznakami ministerialnymi „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz „Złotymi Odznakami Związku”.
Warto pamiętać, że do statutowych zadań Związku należy promocja nowoczesnych metod uprawy, technologii zbioru i wykorzystania kukurydzy oraz tworzenie wspólnego frontu i lobbowanie na rzecz rozwoju uprawy nowych kierunków wykorzystania. Zaangażowany jest on m.in. w Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe, organizację dni kukurydzy, szkolenia specjalistyczne dla doradców i rolników oraz współpracę m.in. z Niemieckim Związkiem Kukurydzy (DMK), Francuską Federacją Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS) oraz Europejską Konfederacją Produkcji Kukurydzy (CEPM).
Historia PZPK sięga końca lat 70. XX w. Wówczas zagorzali pasjonaci uprawy kukurydzy z Wielkopolski, skupieni wokół Jana Baiera – dyrektora Kombinatu PGR w Manieczkach oraz Wacława Waligóry – dyrektora Okręgowego Przedsiębiorstwa Hodowli Zwierząt Zarodowych w Poznaniu, zdecydowali o założeniu nieformalnego „Klubu Producentów Kukurydzy”. Ideą jego powołania było sprawdzenie możliwości uprawy kukurydzy ziarnowej i optymalizacji uprawy na kiszonkę w warunkach klimatyczno-glebowych Polski.
W 1984 r. na bazie Klubu powstała organizacja pod nazwą „Wielkopolski Związek Producentów Kukurydzy”. Natomiast na początku lat 90. XX w. władze Związku podjęły decyzję o zmianie nazwy na „Polski Związek Producentów Kukurydzy”. Podyktowane to było współpracą nawiązaną z rolnikami z całej Polski. Wraz ze zmianą nazwy podczas walnego zebrania 31 marca 1993 r. wprowadzono szereg zmian do statutu Związku i uproszczono strukturę władz, która w przyjętej postaci nadal funkcjonuje.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat