Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Dzierżawy do 10 lat

2015-02-24

Od 9 lutego 2015 r. decyzją prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zmieniły się zasady dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dotyczą one możliwości przedłużenia okresu trwania umowy dzierżawy do 10 lat w sytuacji, gdy nieruchomość nie może zostać sprzedana lub przemawiają za tym obiektywne względy przedstawione przez rolnika. Przedłużenie okresu trwania umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
  • dzierżawca poniósł znaczne nakłady finansowe w ramach prowadzonej działalności rolniczej, a przedłużenie umowy dzierżawy zapewni mu stabilność gospodarowania i zachowanie płynności finansowej gospodarstwa;
  • dzierżawca wykupił ośrodek gospodarczy i prowadzi w nim działalność gospodarczą;
  • przedmiotem dzierżawy są grunty, na których znajdują się plantacje kultur wieloletnich;
  • przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stawowa, której dzierżawca nie może nabyć ze względu na limit 500 ha użytków rolnych (możliwy do sprzedaży na rzecz jednego nabywcy) i nieruchomości tej nie można podzielić ze względów gospodarczych;
  • przemawiają za tym względy społeczno-gospodarcze, np. wysokość zatrudnienia, profil produkcji.
Obecnie w dzierżawie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest 1,09 mln ha gruntów, głównie na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.
ANR

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat