Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Zatrzymać wykup ziemi

2015-07-24

Powszechnie uważa się, że Europa jest usytuowana poza zasięgiem masowego wykupu gruntów rolnych. Jednak zjawisko to występuje w Unii Europejskiej i dotyczy głównie państw z Europy Wschodniej – wynika z badania opracowanego przez Transnational Institute z Holandii. Zostało ono zaprezentowane podczas czerwcowego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Dowodami na masowy wykup gruntów rolnych w Europie są: pomiar stopnia zagranicznej własności gruntów oraz przejmowanie kontroli nad znacznymi obszarami i nieprawidłowościami towarzyszącymi różnym transakcjom nabywania gruntów. W porównaniu do Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i byłych państw socjalistycznej Eurazji, skala i zasięg wykupu ziemi są jednak ograniczone.
Wykup gruntów rolnych w UE jest dokonywany przez zróżnicowany krąg podmiotów, w tym zagranicznych i krajowych, państwowych i prywatnych oraz osoby fizyczne i prawne. Poza wykształceniem się wielkich, korporacyjnych przedsiębiorstw rolnych w Europie, angażujących kapitał z całego świata, pęd do ziemi przyciągnął nową, niezwiązaną dotychczas z sektorem rolnym klasę inwestorów finansowych. Są nimi grupy bankowe, fundusze inwestycyjne, handlarze gruntów i spółki kapitałowe. Dotyczy też nowej grupy brokerów, składającej się ze spekulantów i oszustów, którzy działają w interesie korporacyjnym lub prywatnym.
Wykup gruntów rolnych musi być rozpatrywany w kontekście szerszych przemian strukturalnych w unijnym rolnictwie. W warunkach dramatycznego poziomu koncentracji terenów i szybkiego opuszczania rynku przez małe gospodarstwa rolne, stał się czynnikiem wpływającym na dalsze osłabienie społeczno-ekonomicznej i środowiskowej żywotności sektora rolnictwa. Prowadzi do niszczenia europejskiego modelu gospodarstw rodzinnych, opartego na zrównoważonej i wielofunkcyjnej formie rolnictwa. Blokuje też wejście do rolnictwa młodych i ambitnych rolników.
PE

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat


Advertisement