Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Będzie pomoc dla poszkodowanych

2016-05-23

Rolnicy, u których w gospodarstwach rolnych oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania, mogą się ubiegać o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat. Oszacowania szkód dokonują komisje powołane przez właściwych terytorialnie wojewodów. Do 13 maja br. odnotowano szkody w 21 541 gospodarstwach rolnych na areale 366 726 ha, a straty oszacowano na kwotę 162,3 mln zł. Poszkodowani rolnicy mogą się zgłaszać do:
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – po preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej;
  • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w sprawie ulgi w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowania zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty;
  • Agencji Nieruchomości Rolnych – w kwestii odroczenia płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w czynszu dzierżawnym.
MRiRW

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat