Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Jeszcze jest szansa na zmianę

2016-09-22

Rolnicy, którzy na skutek niekorzystnej pogody nie byli wstanie wysiać do 20 sierpnia br. międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako element proekologiczny (EFA), mogą jeszcze zgłaszać poprawki do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we wnioskach o przyznanie płatności za 2016 r. Wystarczy zmienić zadeklarowany element proekologiczny na inny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego. Można także dokonać zmiany gatunków roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.
Przeprowadzenie zmiany elementów proekologicznych nie będzie skutkowało sankcjami, pod warunkiem że:
  • procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wcześniej złożonym wniosku o przyznanie płatności na 2016 r.;
  • zmiany dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności za 2016 r.
Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, może zostać nałożona sankcja w postaci pomniejszenia płatności. Jednak w sytuacji, gdy rolnik nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili przed wystąpieniem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.
AMiMR

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat