Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Bobry do odstrzału?

2016-11-14

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela o wpisanie bobra na listę zwierząt łownych i uregulowanie zasad wypłaty odszkodowania za szkody powodowane przez tego gryzonia. Obecnie populacja bobra w całym kraju jest bardzo liczna i jego działalność powoduje znaczące straty w rolnictwie oraz gospodarce rybackiej.
Zdaniem samorządu rolniczego, zaliczenie bobra do zwierząt łownych ułatwi pozyskiwanie tego gatunku i doprowadzi do ograniczenia lawinowego wzrostu jego liczebności w naszym kraju. Budowane przez bobry tamy powodują spiętrzenie wody, czego skutkiem jest zalewanie pól i użytków zielonych, prowadzące do zniszczenia lub utrudnienia zbioru plonów. Niestety, regionalne dyrekcje ochrony środowiska przy szacowaniu szkód uwzględniają tylko te wyrządzone bezpośrednio przez gryzonie, a winą za zalanie terenów uprawnych obarczają spółki wodne, które rzekomo niewłaściwie dbają o drożność cieków wodnych.
Zarząd KRIR jest zdania, że należy wprowadzić takie rozwiązania prawne, które w sposób jednoznaczny określą zakres szkód wyrządzanych przez bobry, za które rolnik będzie mógł otrzymać odszkodowanie ze Skarbu Państwa.
KRIR

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat