Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Warto wiedzieć

Ważny polski głos

2017-04-24

W przeddzień kalendarzowej wiosny w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego. Hasłem przewodnim obrad było: „Zrównoważona ochrona roślin – wyzwania i możliwości w sektorze rolniczym”. Spotkaniu przewodniczył europoseł Czesław Siekierski, który w bieżącej kadencji PE kieruje pracami ww. Komisji.
Do dyskusji zaproszono m.in. ekspertów z zakresu ochrony roślin z 5 krajów członkowskich Unii Europejskiej, którzy m.in. przedstawili dane dotyczące aktualnej sytuacji na rynku środków ochrony roślin. Podczas spotkania omówiono tematykę zapotrzebowania rolnictwa na środki ochrony roślin oraz wpływ środków ochrony roślin na bioróżnorodność. Dyskutowano również na temat prawnych aspektów stosowania środków ochrony roślin. Było to pierwsze spotkanie od kilku lat, w którym zaproszeni goście mogli zabrać głos. Taki przywilej otrzymał również ekspert z Polski.
Jakub Danielewicz z Zakładu Mikologii, Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu podczas swojego wystąpienia omówił przyszłość środków ochrony roślin w Unii Europejskiej. Odniósł się m.in. do aktualnej sytuacji producentów rolnych będących w trudnym położeniu ze względu na brak możliwości legalnego stosowania środków ochrony roślin w wielu uprawach, a w szczególności małoobszarowych.
Stwierdził również, że niektóre decyzje podejmowane w ramach unijnych legislacji mogą powodować skutki zupełnie odwrotne od zamierzonych. Jako przykład przytoczył tutaj dane wskazujące na blisko 200% wzrost jesiennego stosowania nalistnych środków owadobójczych w uprawie rzepaku ozimego w Polsce, spowodowany zakazem stosowania zapraw neonikotynoidowych (istnieje groźba ich całkowitego wycofania).
Ponadto Jakub Danielewicz zaznaczył, że kluczowe dla przyszłości środków ochrony roślin w najbliższych latach okażą się prace nad wytycznymi do oceny ich toksyczności dla pszczół oraz wpływu na zaburzenia funkcjonowania układu endokrynnego (wewnątrzwydzielniczego) człowieka. Nasz naukowiec zwrócił także uwagę na czekające branżę rolniczą odnowienie zezwoleń na stosowanie substancji aktywnych w Unii Europejskiej i spodziewane w związku z tym perturbacje.
Kończąc swoje wystąpienie, nasz ekspert uczulił na potrzebę zwiększania świadomości środowisk niezwiązanych z rolnictwem odnośnie procesu produkcji płodów rolnych oraz stosowania środków ochrony roślin.
JD

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat