Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Neonikotynoidy w rzepaku z czasowym zezwoleniem

2019-06-27

To już oficjalna decyzja. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski na wniosek Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zezwolił na czasowe wprowadzanie do obrotu zapraw insektycydowych do zaprawiania materiału siewnego rzepaku ozimego. Zaprawy Cruiser OSR 322 FS i Modesto 480 FS można będzie użyć w sposób ograniczony i kontrolowany.
– Zdaję sobie sprawę, że są środowiska, które są temu przeciwne, ale nie zgadzam się z twierdzeniem, że uprawiający rzepak chcą zniszczyć pszczoły – powiedział szef resortu rolnictwa.
Zezwolenie zostało poparte opinią Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Instytut potwierdził, że istnieje zagrożenie masowego wystąpienia chowacza galasówka i miniarki kapuścianej na plantacjach rzepaku ozimego w całym kraju. Wskazał na brak innych możliwości skutecznego zwalczania tych szkodników i przeciwdziałania negatywnym skutkom ich pojawu. Mogą one powodować znaczne lub całkowite zniszczenie zasiewów rzepaku ozimego. Neonikotynoidy będą w obrocie przez trzy miesiące, a dokładnie w okresie:
  • Cruiser OSR 322 FS – od 1 czerwca do 29 września br. dla całkowitego areału rzepaku ozimego 250 tys. ha;
  • Modesto 480 FS – od 20 maja do 17 września br. również dla całkowitego areału 250 tys. ha.
Zezwolenie zostało podpisane 15 maja br. na podstawie art. 53 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG oraz art. 7 ust.1 Ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Natomiast Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zostało zobowiązane do informowania głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o szczegółach wprowadzenia tych środków.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat