2019-09-02

Zebrać jak najwięcej paszy

Największe plony paszy z kolb uzyskuje się, stosując technologię ich zbioru z liśćmi okrywowymi (LKS). Kolby takie zbiera się i rozdrabnia odpowiednio…

2019-09-02

Przechowywanie jest konieczne

Przechowalnictwo ziemniaka należy do najważniejszych etapów w jego produkcji. Czas trwania tego etapu w zależności od przeznaczenia bulw może wynosić od kilku…

2019-09-02

Wkrótce zbiór na ziarno

Oddawanie wody z ziarna kukurydzy w naszych realiach klimatycznych zachodzi stosunkowo późno, często w trudnych jesiennych warunkach. Przyjmując, że wilgotność ziarna uzyskującego…